Reklamations betingelser

Bliver vi  uenige om en handel, mangel afhjælpning eller andet.
kan du klage til:

Camping Branchens reklamationsnævn,
Mosedalvej 15,
2500 Valby,
tlf. 36 14 04 57

eller

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
Carl Jacobsensvej 35,
2500 Valby,
”Center for Klageløsning”  www.forbrug.dk
 
Om Camping Branchen
Da brancheforeningen Camping Branchen i 1978 blev dannet ved en fusion af to foreninger, der repræsenterede henholdsvis fabrikanter/importører og forhandlere, var det med to hovedformål.

Et var at luge ud i de brodne kar, der altid opstår i en stærkt ekspanderende branche. Det andet var at sætte fokus på hele branchen. Begge formål må siges at være opnået til fulde.

Der stilles skarpe krav til de forhandlere, som ønsker at være medlem af brancheforeningen. 

Der er oprettet et ankenævn til at behandle klager fra forbrugerne, og processen er enkel: Retter et medlem af foreningen sig ikke efter nævnets afgørelse, er der kort proces med medlemskabet.

Camping Branchen har ligeledes etableret en garantifond, som skal hjælpe forbrugeren, hvis en forhandler er kommet i økonomisk uføre. Garantifonden har endnu ikke været anvendt.